ANDREAS MOSKIN
ПОЛІТИКА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Цим документом я висловлюю свою згоду на здійснення Продавцем з усіма персональними даними, вказаними мною під час реєстрації, чи покупки товару, таких дій: збір, накопичення, реєстрація, зберігання, змінення, оновлення, використання і розширення (розповсюдження, реалізація, передача), знищення (далі – Обробка).

Обробка персональних даних може здійснюватися Продавцем на паперовому і/або електронному носіях з можливим використанням змішаної обробки: автоматизованої і неавтоматизованої.

Метою збору і обробки персональних даних є організація Продавцем направлення (надсилання) на мою адресу спеціальних пропозицій, інформації про нові товари, послуги і рекламні акції, знижки, інші дії, у межах своєї діяльності, а також виконання Продавцем своїх обов'язків переді мною, як покупцем товарів і/або послуг.

Я погоджуюсь з тим, що Продавець може передавати мої персональні дані третім особам, якщо таке передання необхідне для виконання Продавцем своїх обов'язків переді мною, як покупцем товарів і/або послуг, а також при обробці персональних даних.

Я підтверджую свою згоду з усім вказаним вище, а також зобов'язуюсь дотримуватись всіх правил та публічних угод на веб-сайті mineaccessories.com.ua.

Продавець залишає за собою право вносити зміни в дані правила, Політику конфіденційності і Угоди користувача на свій розсуд.

*Продавець – ФОП Моськін Андрій Андрійович